Persbericht: World Spine Day 2015

“Je rug op het werk”: World Spine Day 2015

World Spine Day 2015 vestigt de aandacht op het belang van een rugvriendelijke werkomgeving

Brussel, 15 oktober 2015 – De jaarlijkse “World Spine Day” op 16 oktober, de wereldwijde dag van de rug, focust dit jaar op één van de grootste oorzaken van rugpijn, namelijk rugpijn als gevolg van ons werk.

wsd

Rugpijn is wereldwijd de meest voorkomende oorzaak van invaliditeit. Daarom wil de World Spine day de aandacht vestigen op het belang van een rugvriendelijke werkomgeving. Zware lasten tillen, repetitieve bewegingen en langdurig zitten kunnen allemaal (chronische) pijn veroorzaken op lange termijn. Sterker nog, rugpijn is één van de belangrijkste oorzaken van ziekteverlet en kan soms weken tot maanden duren.

Bart Vandendries, chiropractor en voorzitter van de BVC: “Wat we doen met onze rug op het werk kan leiden tot allerlei problemen. Vaak realiseren we ons niet welke schade we toebrengen aan onze rug bij het heffen, draaien of door langdurig te zitten. Daarom is algemene kennis over rughygiëne erg belangrijk om de kans op kwetsuren te verminderen en mensen aan het werk te houden.”

World Spine Day verenigt verschillende gezondheidsberoepen met de bedoeling samen het enorme probleem van rugpijn aan te gaan. Het is een initiatief van Bone and Joint Decade, een wereldwijde organisatie die als bedoeling heeft om de levenskwaliteit van mensen met een aandoening aan het bewegingsapparaat te bevorderen. Door de multidisciplinaire aanpak vestigt het niet alleen de aandacht op rugproblematiek maar streeft het, met gerichte boodschappen aan het brede publiek, vooral naar preventie en algemene rughygiëne.

Rugpijn kan trouwens iedereen treffen: zowel diegenen met sedentaire jobs als mensen met zware fysieke beroepsactiviteiten. Meer dan 80% van de volwassen bevolking zal rugpijn ervaren tijdens hun leven en velen duiden terecht hun werkactiviteiten aan als de grootste oorzaak. In ontwikkelingslanden met beperkte toegang tot de behandeling van rugklachten, kan dit zelfs leiden tot blijvende werkonbekwaamheid.

World Spine Day heeft een ‘toolkit’ uitgebracht, te verkrijgen via de website (www.worldspineday.org) om organisaties, werkgevers, gezondheidsverleners en andere geïnteresseerde groepen te helpen met de uitwerking van hun plannen hieromtrent. Met de hashtags #worldspineday en #spineselfie, wil World Spine Day de mensen aansporen om gezonde ruggewoonten op het werk met elkaar te delen via de sociale media(@world_spine_day).

Bart Vandendries: “Door aandacht te geven aan werkgerelateerde rugproblemen, hopen we de grote impact ervan op termijn te verminderen. Rughygiëne en preventiestrategieën aanbieden zijn daarom uiterst belangrijk. World Spine Day heeft als doel om zowel werknemers als werkgevers te bereiken om samen te werken aan gezondheid, wat uiteindelijk zal resulteren in verhoogde productiviteit. De Belgische Vereniging van Chiropractors staat uiteraard volledig achter het initiatief van World Spine Day. We hopen dat vele mensen op 16 oktober deze dag van de rug extra in de kijker helpen te zetten door hun gezonde werkgewoonten te delen met een foto op de sociale media.”

Over de Belgische Vereniging voor Chiropractors (BVC)

De Belgische Vereniging voor Chiropractors (BVC-UBC, naar het Franstalig equivalent l’Union Belge des Chiropractors) werd opgericht in 1946 als zelfregulerend organisme. De BVC is een actief onderdeel van de ECU (European Chiropractor’s Union) en de WFC (World Federation of Chiropractic) en verenigt vandaag 95% van de Belgische chiropractors. Sinds meer dan 60 jaar garandeert de BVC de kwaliteit en controleert ze de continue vorming en ethiek van het beroep.

BCU_nl