Persbericht: Luc Ailliet eerste Belgische chiropractor die titel “Doctor aan de Vrije Universiteit” behaalt

Belgische chiropractor behaalt doctoraatstitel aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, faculteit Geneeskunde, afdeling Epidemiologie en Biostatistiek

Brussel, 21 maart 2016 – Vrijdag laatstleden promoveerde chiropractor Luc Ailliet aan de faculteit Geneeskunde van de Vrije Universiteit Amsterdam. Met zijn proefschrift ‘The measurement of neck pain and low back pain and the role of psychosocial factors in chiropractic care” onderzocht de chiropractor uit Gent via wekelijkse sms-berichten gedurende een jaar het verloop van nekpijn en rugpijn alsook de invloed van psychosociale factoren, zoals angst, depressie, somatisatie en steun van naasten, op het herstel van patiënten die omwille van nek- of rugpijn een chiropractor raadplegen. Het is de eerste keer dat een Belgische chiropractor promoveert tot doctor in de geneeskunde maar Luc Ailliet moest hiervoor naar een buitenlandse universiteit .

“Gedurende zes jaar heb ik 40% van mijn tijd en inkomen geïnvesteerd in dit proefschrift. Er zullen niet minder dan 7 wetenschappelijke artikels uit voortvloeien. Het onderzoek toonde onder andere aan dat datacollectie in onderzoek via sms een beloftevolle techniek is, dat somatisatie de enige factor is die met het herstel van nek- en lage rugpijn kan worden geassocieerd en dat screenen voor psychosociale factoren bij de aanvang van een behandeling het voorspellen van herstel niet gemakkelijker maakt”, aldus promovendus Luc Ailliet.

Proefschrift draagt bij aan wetenschappelijke onderbouwing van chiropraxieberoep

Op dit ogenblik wordt in België geen opleiding tot chiropractor aangeboden. Chiropractor Luc Ailliet klopte in 2003 ook al aan bij de UGent met een compleet dossier. De universiteit wou toen geen precedent scheppen om iemand uit de niet-conventionele hoek aan de faculteit Geneeskunde een doctoraat te laten behalen; daarom moest hij zijn proefschrift schrijven en uiteindelijk verdedigen aan een buitenlandse universiteit.

Voor Bart Vandendries, voorzitter van de Belgische Vereniging van Chiropractors, zijn dergelijke proefschriften nochtans een duidelijk bewijs dat chiropraxie volwassen is geworden en dat chiropractors hun praktijk wel degelijk uitoefenen op wetenschappelijke basis.

“Dit proefschrift draagt bij tot het groeiende aanbod van wetenschappelijk onderzoek binnen de praktijk van de chiropractor. Meer en meer zien we dat het onderzoek naar rug- en nekpijn gestuurd wordt vanuit de niet-conventionele geneeskunde. In Denemarken, waar chiropraxie volledig is geïntegreerd in het gezondheidssysteem, toonde een onderzoek uit 2012 aan dat de meeste studies in verband met rug- en nekpijn gedaan worden door chiropractors”, aldus voorzitter Bart Vandendries.

“We kunnen alleen maar hopen dat Belgische chiropractors die wetenschappelijk onderzoek willen doen terecht kunnen aan een Belgische universiteit en dat er, in navolging van vele Europese landen, ook in België een opleiding chiropraxie kan gevolgd worden aan de universiteit. Het kan de patiënten met lage rug- en nekpijn alleen maar ten goede komen”, vervolgt Luc Ailliet.

Doeltreffendheid van chiropraxie is wetenschappelijk bewezen

Rug- en nekpijn wordt in tal van studies als een maatschappelijk probleem gezien. In België zijn er ruim 1,5 miljoen patiënten met chronische lage rugpijn. De kostprijs wordt voorzichtig geschat op 1,6 miljard euro en lage rugpijn is verantwoordelijk voor 5,7 miljoen ziektedagen per jaar in België.

Reeds decennialang wordt onderzoek verricht naar de doeltreffendheid, kosteneffectiviteit en veiligheid van gewrichtsmanipulatie. Meerdere wetenschappelijke studieresultaten tonen aan dat manipulatie een absolute meerwaarde biedt in de aanpak van rug- en nekpijn. Deze wetenschappelijke studies zijn toegankelijk voor iedereen, ook voor onze Belgische academici, medici en wetgevers. Het RIZIV heeft hier ook het nut van ingezien, want er bestaat een terugbetalingscode voor manipulaties uitgevoerd door een arts, ook als die hierin minder goed opgeleid is dan de chiropractor.

“Chiropractors zijn hoogopgeleide zorgverleners met een geaccrediteerd universitair diploma. In vele landen zoals o.a. Denemarken en Frankrijk, is hun meerwaarde in de gezondheidszorg reeds voldoende bewezen zodat er dus reden genoeg is om ook in België chiropraxie op te nemen in de eerstelijnszorg”, besluit Bart Vandendries.

Over de Belgische Vereniging voor Chiropractors (BVC)

De Belgische Vereniging voor Chiropractors (BVC-UBC, naar het Franstalig equivalent l’Union Belge des Chiropractors) werd opgericht in 1946 als zelfregulerend organisme. De BVC is een actief onderdeel van de ECU (European Chiropractor’s Union) en de WFC (World Federation of Chiropractic) en verenigt vandaag 95% van de Belgische chiropractors. Sinds meer dan 60 jaar garandeert de BVC de kwaliteit en controleert ze de continue vorming en ethiek van het beroep.