Steeds meer kinderen en jongeren kampen met rug- en nekklachten

Artsen slaan alarm:steeds meer rug- en nekklachten bij kinderen door foute zithouding en gebruik van tablet en smartphone

Foto BVL artikel aug 2016
© foto PHN
foto: www.hbvl.be

HASSELT –

Artsen, chiropractors en therapeuten krijgen steeds meer kinderen en jongeren met rug-en nekklachten over de vloer. Hun passieve levensstijl, het toenemend gebruik van smartphone en tablet en een foute zithouding zijn de grote boosdoeners. Hoewel de meeste problemen eenvoudig te behandelen zijn, wordt er niet meer opgekeken van een 16-jarige met een hernia. “De jongste herniapatiënt die ik ken, was amper 9 jaar”, zegt de Hasseltse chiropractor Michel Moyson.

In Nederland kampt naar schatting 40 procent van de 8- tot 18-jarigen met nek-of rugpijn. Voor ons land zijn er nog geen cijfers, maar chiropractors en andere specialisten stellen een opmerkelijke stijging vast in het aantal kinderen en jongeren met rugklachten.
“De problemen ontstaan voornamelijk door een verkeerde zithouding”, zegt Bart Vandendries, voorzitter van de Belgische Vereniging van Chiropractors. “Kinderen en jongeren bewegen in het algemeen te weinig. Als ze dan ook nog eens hun smartphone of tablet in de hand nemen, gaan ze hun zithouding daaraan aanpassen. Ze laten het hoofd zakken, wat voor overbelasting van de nek en de rug zorgt.”

HERNIA

De meeste klachten zijn goed te behandelen met kinesitherapie chiropraxie en een aanpassing van de levensstijl en de zithouding. Uit Deens onderzoek blijkt echter dat wie op jonge leeftijd te kampen heeft met rugklachten, vier keer meer kans heeft om op latere leeftijd opnieuw ernstige rugproblemen te krijgen. Maar zo lang duurt het zelfs niet altijd. “Niemand kijkt nog op van een 16-jarige met een nekhernia”, zegt de Hasseltse chiropractor Michel Moyson. “Dat is echt niet uitzonderlijk meer. Het jongste kind met een hernia dat ik ken, was zelfs amper 9 jaar. Het ging toen om een lage rughernia.”
Ook dr. Francis Willems, kinderarts in het ZOL in Genk, ziet een toenemend aantal rugproblemen bij kinderen. Hij wijst erop dat zelfs een correct zithouding nadelige gevolgen heeft als die te lang duurt. “Zitten vormt altijd een belasting voor de rugspieren”, legt hij uit. “Daarom is het heel belangrijk om de duur van het zitten beperkt te houden. Iedereen zou eigenlijk elk uur even moeten bewegen. Dat hoeft dan niet intensief sporten te zijn, een tijdje rondwandelen is al voldoende.”

RUGHYGIENE

Net om dergelijke preventieve maatregelen te promoten, hebben artsen, fysiotherapeuten en ouders in Nederland recent de stichting ‘Houding Netwerk Nederland’ opgericht. Bedoeling is om ouders en scholen meer aandacht te laten besteden aan het zitgedrag van hun kinderen.
In ons land is er sinds 2009 al een gelijkaardige campagne van Straighten Up Belgium, een organisatie van de Belgische Vereniging van Chiropractors. “Daarin leren we kinderen aan de hand van een oefenprogramma van drie minuten dat rughygiëne even belangrijk is als tanden poetsen”, zegt Vandendries. “Maar ouders en scholen kunnen op vlak van preventie nog beter hun steentje bijdragen. In het buitenland is beweging veel meer geïntegreerd in het lessenpakket. Dat is niet alleen goed voor de gezondheid, maar ook voor de concentratie en dus voor de schoolresultaten.”

Klik hier voor het digitale artikel.

Bron: Thomas Jansen – Het Belang van Limburg – 3 augustus 2016
Dit artikel werd gereproduceerd met toestemming van de uitgever, alle rechten voorbehouden. Elke reproductie dient het voorwerp uit te maken van een specifieke toestemming van de beheersvennootschap License2Publish: info@license2publish.be.