Socio-economische impact

Chiropraxie verlicht de socio-economische impact van lage rugpijn

Lage rugpijn is met ruim 1,5 miljoen patiënten de tweede meest voorkomende pijnklacht in België. De aandoening treft 88.000 beroepsactieven en geeft aanleiding tot een totaal van 5,7 miljoen ziektedagen op jaarbasis.

De rechtstreekse medische kosten voor de behandeling van lage rugpijn liggen tussen 81 en 167 miljoen euro. Dat vertegenwoordigt amper 10 tot 30% van de onrechtstreekse kosten voor de patiënt en de maatschappij. De totale jaarlijkse kosten die terug te brengen zijn tot de aandoening ‘lage rugpijn’, bedragen in ons land naar schatting 270 miljoen tot 1,6 miljard euro (KCE-rapport vol. 48A: chronische lage rugpijn, 2006). Systematische behandeling van lage rugpijn door de chiropractor kan daarom een belangrijke kostenbesparende factor betekenen in een land waar voortdurend naar kostenbesparingen gezocht wordt in de gezondheidssector.