Uitdagingen

Chiropraxie staat in België, zoals de onderzoekers Meeker en Haldeman in 2002 reeds stelden, op het kruispunt van alternatieve en conventionele geneeskunde. In 1999 werd de wet-Colla goedgekeurd om de vier populairste alternatieve geneeswijzen te erkennen. Bedoeling: de ernstige beoefenaars van de kwakzalvers onderscheiden. De wet bleef echter dode letter. Tot nu. Na veertien jaar heeft minister Onkelinx het initiatief genomen om de wet-Colla volledig ten uitvoer te brengen.

De regularisatie van de niet-conventionele geneeswijzen beslaat vier disciplines. Het is cruciaal ze elk apart te beschouwen, want op veel vlakken is elke vergelijking onmogelijk. Het chiropraxieberoep heeft ondertussen een duidelijke identiteit ontwikkeld en zich als een volwaardige therapie in de gezondheidszorg genesteld. Zo is chiropraxie geëvolueerd naar een zekere legitimiteit binnen de conventionele gezondheidszorg, geruggensteund door wetenschappelijk onderzoek dat de effectiviteit van manipulatie bij de behandeling van rug- en nekklachten aantoont. In een aantal landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland, is dat proces reeds ver gevorderd en zijn de opleidingscentra voor chiropraxie verbonden aan de universiteiten. De diensten van chiropractors worden er terugbetaald door verzekeringsinstanties of nationale gezondheidsdiensten.

Tevens wordt in die landen de expertise van de chiropractor met betrekking tot neuromusculoskeletale problemen en in het bijzonder rugproblemen niet langer ter discussie gesteld. Zo werd chiropraxie eind vorig jaar nog in Frankrijk in de eerstelijnszorg opgenomen. Helaas zijn er nog te veel landen – waaronder België – waar chiropraxie meewarig bekeken en als marginaal en alternatief bestempeld wordt.

Met zijn uitgebreide praktijkopleiding, bovenop de wetenschappelijke en medische vakken uit de basisopleiding, is de chiropractor de specialist binnen de gezondheidszorg met de grootste expertise wat de wervelkolom betreft. Hij kan de werking van spieren en gewrichten, vooral ter hoogte van de wervelkolom, op de juiste plaatsen en op een zeer nauwkeurige manier voelbaar verbeteren.

Over de plaats van manipulatie in de behandeling van lage rugpijn wordt niet meer geredetwist. Toch staat chiropraxie in België nog voor een grote, dubbele uitdaging:

  • als volwaardige medische specialiteit opgenomen worden in de eerstelijnszorg
  • de hardnekkige vooroordelen en misverstanden rond chiropraxie (ondanks de onomstootbare wetenschappelijke onderbouw) aanpakken en ontkrachten

De Belgische Vereniging van Chiropractors blijft met overtuiging aan de weg timmeren. Gesteund door een toenemende acceptatiegraad van de chiropraxie in de ons omringende landen ijvert de beroepsvereniging voor:

  • de erkenning van chiropraxie als een beroep in de eerstelijnsgezondheidszorg
  • de rechtstreekse toegang van de patiënt tot de chiropractor
  • de terugbetaling van de behandelingen door het RIZIV
  • het inrichten van een voltijdse universitaire opleiding, of tenminste de erkenning van de graad van ‘MSc Chiropractic’
  •  het warm maken van meer jongeren voor het beroep van chiropractor

In het licht van de socio-economische impact, de effectiviteit van de behandeling, de kostenefficiëntie, de veiligheid, de tevredenheidsgraad van de patiënt, het opleidingsniveau van de chiropractor en de professionele organisatie van het beroep blijven er geen argumenten over om chiropraxie niet te implementeren in het Belgische gezondheidssysteem.