Effectieve Behandeling

Chiropraxie is een effectieve behandelingsvorm voor lage rug- en nekpijn

De overtuiging dat 9 op de 10 patiënten die de huisarts consulteren met lage rugpijn binnen de maand volledig pijnvrij zijn, heeft zeer lang stand gehouden. Maar deze bewering klopt niet; dat werd in 1998 door Croft et al. bewezen. De auteurs stelden vast dat 90% van de patiënten inderdaad binnen de drie maanden stopt met het consulteren van de huisarts in verband met de klachten. Maar het merendeel van deze patiënten behield nog steeds ernstige klachten zonder dit aan hun huisarts te melden. Het onderzoek wijst bovendien uit dat slechts 25% van de patiënten na één jaar klachtenvrij bleek te zijn.

Ondertussen hebben diverse wetenschappelijke studies aangetoond dat chiropraxie een effectieve oplossing kan bieden in de behandeling van acute en chronische lage rug- en nekpijn. Al in 1998 concludeerden Croft et al. dat een vroegtijdige behandeling van rugpijn zowel de last van die klachten alsook de sociale, economische en medische implicaties ervan aanzienlijk kan verminderen. Dat is trouwens één van de redenen waarom de Belgische Vereniging van Chiropractors een nauwere samenwerking nastreeft tussen chiropractors en andere gezondheidswerkers om nek- en lage rugklachten op de meest efficiënte manier te behandelen.

Het British Medical Journal (BMJ) geeft tweemaal per jaar het toonaangevende tijdschrift Clinical Evidence (www.clinicalevidence.com) uit. Daarin wordt de meest recente kennis samengevat inzake preventie en behandeling van een brede waaier van aandoeningen, gebaseerd op de meest strikte wetenschappelijke onderzoeksmethodes. Manipulatie van de wervelkolom, de therapie waarin chiropractors dé specialisten zijn, krijgt in de editie van december 2006 de hoogste (beneficial) of tweede hoogste (likely to be beneficial) score als behandeling voor lumbale discushernia’s, acute en chronische lage rugpijn, nekpijn en schouderpijn.

Een Cochrane-onderzoek uitgevoerd door Rubinstein et al. in 2011 komt tot de conclusie dat manipulatie van de wervelkolom even doeltreffend is als andere medische interventies op het verminderen van de pijn en het verbeteren van de beweeglijkheid bij patiënten met chronische lage rugpijn. In die meta-studie werden de data uit in totaal 26 zogenaamde randomized controlled trials op een systematische manier vergeleken en geanalyseerd.

Ten slotte is er nog de single blinded placebo controlled study van Senna et al. (augustus 2011) die duidelijk aantoont dat manipulatie van de ruggengraat een effectieve behandelingswijze is bij chronische lage rugpijn.

Verder zijn de auteurs van die studie van mening dat opvolgingsbehandelingen met manipulatie van de wervelkolom nuttig kunnen zijn om een langetermijneffect te bereiken.