Kostenefficiënte behandeling

Chiropraxie is een kostenefficiënte behandelingsvorm voor lage rug- en nekpijn

In het kader van de rationalisering van de middelen binnen de gezondheidszorg wordt toenemend belang gehecht aan kosteneffectiviteitstudies. Het UK BEAM trial team (United Kingdom back pain exercise and manipulation) toonde al in 2004 aan dat manipulatie als therapievorm bij lage rugpijn kostenefficiënter is dan de conventionele benadering. Een ander vergelijkend onderzoek in de Verenigde Staten bij 700.000 verzekerde patiënten met een extra polis voor chiropraxie en 1.000.000 verzekerde patiënten zonder polis voor chiropraxie toont duidelijk dat de systematische terugbetaling van chiropraxie bijdraagt tot een vermindering van de totale kosten in de gezondheidszorg. Specifiek in die studie constateerde men over een periode van vier jaar een daling van 28% van de kosten voor de behandeling van rugpijn, 41% minder hospitalisaties, 32% minder rugoperaties en ten slotte een daling van 37% van de kosten van medische beeldvorming.

Het Mercer Report (een samenwerking van de prestigieuze Harvard University en economen van Mercer Health and Benefits) concludeerde in 2009 dat implementatie van chiropraxie in de gezondheidszorg effectief en kostenbesparend is voor de behandeling van lage rugpijn en nekpijn, al dan niet met gerefereerde hoofdpijn.

In september 2006 publiceerde de Europese Commissie het Cost B13-rapport, waarin wordt bevestigd dat manipulatie van de wervelzuil moet worden overwogen als behandelingsvorm, zowel bij acute als bij chronische lage rugpijn.